OSP Polańczyk Ochotnicza Straż Pożarna Polańczyk


Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku:

 

  • Prezes - dh Zenon Domański
  • Naczelnik - dh Józef Olejnik
  • Zastępca Naczelnika - dh Konrad Myrta
  • Skarbnik - dh Marek Matuszewski
  • Sekretarz - dh Marek Harhaj
  • Gospodarz - dh Marcin Olejnik
  • Kronikarz - dh Karol Matuszewski 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

  • Przewodniczący Komisji - dh Marek Kardasz
  • Członek Komisji - dh Lucjan Matuszewski
  • Członek Komisji - dh Roman Matuszewski

 

 

26 października 1969 roku odbyło się spotkanie w sprawie założenie OSP w Polańczyku. Na spotkaniu było obecnych 22 członków czynnych, uprawnionych do głosowania. Ogólna liczba osób na zebraniu wynosiła 25. Obecnymi przedstawicielami Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP i Powiatowej Komendy Straży Pożarnych: oficer PKSP por. Różycki Ryszard, st. podofic. Solon Marian. Obecny był również Prezes GRN Myczków Kardasz Józef.
Wnioskami złożonymi podczas dyskusji było:
1) Sprawa pomieszczenia na sprzęt
2) Przeszkolenie mechanika motopompy
3) Otwarcie konta w NBP
Skład osobowy zarządu:
Prezes: Władysław Rafalski s. Józefa, lat 49
I wiceprezes naczelnik: Józef Podkalicki s. Franciszka, lat 26
II wiceprezes: Jan Fal s. Piotra, lat 23
Skarbnik: Kazimierz Kardasz s. Karola, lat 36
Sekretarz: Zygmunt Matuszewski s. Karola, lat 18
Gospodarz: Bruno Konkel s. Jana, lat 36
Przedstawiciel GRN: Józef Kardasz s. Kazimierza, lat 47
Skład osobowy komisji rewizyjnej:
Mieczysław Mazurek s. Grzegorza, lat 42
Michał Gaweł s. Franciszka, lat 24
Czesław Kardasz s. Stanisława, lat 25

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lesku na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 1969r. Prot. Nr 11 zatwierdził wyżej podany skład. Zarząd OSP w Polańczyku – bez zmian.

 

Lista założycieli OSP w Polańczyku w dniu 26 października 1969r.

 

1. Kardasz Józef
2. Rafalski Władysław
3. Olejnik Władysław
4. Kardasz Paweł
5. Mazurek Mieczysław
6. Konkel Bruno
7. Wojtanowski Tadeusz
8. Podkalicki Józef
9. Fal Jan
10. Orenczak Zdzisław
11. Kardasz Czesław
12. Gaweł Michał
13. Kardasz Kazimierz
14. Kardasz Michał
15. Matuszewski Zygmunt
16. Harhaj Florian
17. Kardasz Tadeusz
18. Kardasz Michał
19. Matuła Marian
20. Burak Tadeusz
21. Kardasz Franciszek
22. Gaweł Tadeusz
23. Kardasz Józef

 

7 stycznia 1970 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Oddział Spraw Wewnętrznych wysłało pismo do członków założycieli Stowarzyszenia pn. Ochotnicza Straż Pożarna w Polańczyku pow. Lesko na ręce Władysława Rafalskiego informujące, że wpisano OSP do rejestru stowarzyszeń i związków prowadzonego przez Urząd Spraw Wewnętrznych i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pod nr. 3477. W ten sposób zarejestrowano działalność.
Kalendarium OSP w Polańczyku
26 października 1969r. – Spotkanie założycielskie
5 grudnia 1969r. – Zatwierdzenie Składu zarządu przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lesku
7 stycznia 1970r. – Zarejestrowanie działalności OSP
1 stycznia 2004r. – Poświęcenie i wręczenie figury św. Floriana na mszy świętej o godzinie 11:00 przez ks. Wojciecha Szlachtę
1 czerwca 2005r. – Porozumienie Komendanta Powiatowego PSP w Lesku oraz UG Solina oraz OSP w Polańczyku o włączeniu OSP do KSRG
21 września 2005r. – Włączenie do KSRG OSP w Polańczyku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. mgr. inż. Wojciech Kubicki Z-ca Komendanta Głównego
2 października 2005r. – V miejsce na zawodach powiatowych; bojówka i tor przeszkód w Baligrodzie, podczas których naczelnik Józef Olejnik otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego PSP Kazimierza Gładysza oraz Komendanta Powiatowego PSP Ludwika Kędry
Marzec 2008 roku – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Głównego nadało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku
8 maja 2008r. – Nadanie sztandaru naszej jednostce. Fundatorem jest Rada Gminy Solina. Nadanie sztandaru odbyło się na Dniu Strażaka w Polańczyku. Sztandar został odznaczony Brązowym Medalem – Za Zasługi dla Pożarnictwa.
2009 – Wydanie 1 Kalendarza Strażackiego
Wrzesień 2009 – Przekazanie agregatu prądotwórczego od posła na sejm RP Bogdana Zająca.
2010 – Braliśmy czynny udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie woj. Podkarpackiego w Gorzycach, Sandomierzu, Dębicy, Sandomierzu i Tarnobrzegu. Brali udział druhowie: Olejnik Józef, Olejnik Marcin, Daszykowski Marcin, Myrta Konrad, Bąk Tomasz.
Październik 2010 – Przekazanie od Wójta Gminy Solina Zbigniewa Sawińskiego nowy samochód bojowy – Mercedes. Samochód został pozyskany ze środków unijnych. Akt odebrania otrzymaliśmy 12 listopada 2010 roku.
26 czerwca 2013 roku – W Lesku rozpoczęły się między powiatowe ćwiczenia obronne Lesko 2013 dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
12 października 2014 roku – Sadzenie Dębu Wolności w 25 rocznicę Odzyskania Wolności. Sadzenie dębu pokryło się z zawodami nordic-walking, w które również zabezpieczaliśmy. Otrzymaliśmy list od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Wyjazdy 2015:
• 23 pożary
• 57 miejscowe zagrożenia
• 4 szkolenia
• 1 fałszywy

 

 

Najcześciej czytane na naszej stronie